Genomac International, s.r.o.

Hlavní stránka > DNA testy > PGT testy

Co je to Preventivní Genetický Test (PGT)

PGT test je vyšetření DNA zaměřené na odhalení přenašečství dědičných vloh k nejčastěji se vyskytujícím geneticky podmíněným onemocněním u lidí, kteří plánují založení rodiny nebo na odhalení mutací, které mohou zapříčinit vznik a rozvoj závažných onemocnění (např. trombóza, ateroskleróza, infarkt myokardu, cukrovka, karcinom jater, cévní mozková příhoda a další).

Tento test je určen především:

  • lidem, kteří se aktivně zajímají o svoje zdraví a využívají všechny možnosti prevence zdravotních problémů (viz PGT prevent)

  • lidem, kteří mají zdravotní komplikace bez zcela zjevné příčiny (viz PGT balíčky)

  • lidem, u kterých se v rodině vyskytlo některé z onemocnění, které PGT test zahrnuje (viz PGT individuální testy)


NAROHU