Genomac International, s.r.o.

Historie

Společnost Genomac byla založena v roce 2001 sourozenci RNDr. Markem Minárikem, Ph.D. a RNDr. Lucií Benešovou, Ph.D., předními českými odborníky v oblasti genetiky a DNA analýz. Oba působí jako soudní znalci v oboru zdravotnictví, odvětví genetika.

Společnost Genomac se od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, identifikaci, příbuznost a analýzu DNA. V neposlední řadě provádí Genomac testování geneticky podmíněných druhů onemocnění a predikci účinnosti jejich léčby.

V roce 2006 společnost v České republice zavedla genetické testy předků pro účely genetické genealogie a stala se dominantním poskytovatelem genetických testů v rámci nového dynamického oboru tzv. rekreační genetiky.

V roce 2007 byl společnosti udělen statut Znaleckého ústavu pro obor zdravotnictví s rozsahem oprávnění pro genetiku a analýzy DNA včetně určování genetické identity. Genomac je zapsán do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů při Ministerstvu Spravedlnosti ČR

V roce 2010 bylo v rámci výzkumu prováděného společností Genomac s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj založeno Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES).

V roce 2012 se společnost Genomac přestěhovala do nových laboratorních a kancelářských prostor administrativní budovy Carolina centrum v Praze 6 - Ruzyni.

Od roku 2013 je nestátní zdravotnické zařízení držitelem akreditace pro vyšetření v oboru molekulární genetiky dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod registračním číslem 8279.

V roce 2015 došlo ke změně názvu společnosti na Genomac výzkumný ústav, s.r.o. jako součást diverzifikace výzkumných a komerčních aktivit.

Genomac výzkumný ústav, s.r.o. je v současnosti největším soukromým centrem pro aplikovaný medicínský výzkum v České republice. Pod originální afiliací Genomac bylo dosud vědeckými pracovníky publikováno 68 prací zaznamenaných v databázi Web of Science, z toho 42 článků v časopise s impakt faktorem.

NAROHU