Genomac International, s.r.o.

Hlavní stránka > DNA testy > PGT testy

PGT individuální testy

1) PGT hemochromatóza
  • při prevenci rozvoje hemochromatózy a s ní spojenými zdravotními potížemi (cukrovka, srdeční onemocnění, artritida, onemocnní jater a další)
  • při obtížích typu slabost, únava, ubývání hmotnosti, apatie, bolesti břicha, obecně svalová bolest, srdeční obtíže, ztráta libida, impotence, poruchy menstruačního cyklu, bolesti kloubů, dýchací obtíže, zvýšená pigmentace kůže, vypadávání vlasů a další
  • mutace v genu HFE
základní fakta zde
objednat test


2) PGT hypercholesterolémie
  • při prevenci rozvoje hypercholesterolémie a s ní spojenými zdravotními potížemi (ateroskleróza, infarkt myokardu a další)
  • pokud trpíte nadměrně zvýšeným cholesterolem nebo aterosklerózou již od mladého věku (< 35 let)
  • mutace v genech ApoB a LDLR
základní fakta zde
objednat test


3) PGT deficit AAT
  • při prevenci rozvoje závažných plicních a jaterních onemocnění vzniklých v důsledku vrozené mutace, která je bezpříznaková a projeví se až v dospělém věku v závislosti na životních návycích a prostředí
  • pokud kouříte, pobýváte ve znečištěném prostředí, trpíte astmatem, máte plicní či jaterní problémy
  • mutace v genu pro enzym AAT
základní fakta zde
objednat testNAROHU