Genomac International, s.r.o.

Náš tým

Výzkumný tým Genomac je tvořen odborníky z oblasti molekulární genetiky, chemie, medicíny a samozřejmě laboratorními techniky čítající 4 pracovníky s postgraduálním vzděláním (Ph.D.), další 4 pracovníky s vysokoškolským vzděláním (MUDr./RNDr./Ing./Mgr.) a dalších 5 laboratorních pracovníků. Současně jsou specialisty společnosti vedeny jedna disertační, dvě diplomové a jedna bakalářská práce studentů 2. Lékařské Fakulty a Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

NAROHU