Genomac International, s.r.o.

OPPK

PRAHA A EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Projekt CEGES


Projekt Systémy pro komplexní analýzu genetických dat

   31. 03. 2014 | zdroj: Genomac International

Společnost Genomac International, s.r.o. realizuje od 1. 2. 2014 investiční projekt Systémy pro komplexní analýzu genetických dat, který byl podpořen dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj – v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Ukončení projektu se předpokládá k 31.12 2014.

V rámci projektu budou pořízeny moderní přístroje k analýze DNA, které umožní posílit konkurenceschopnost této společnosti specializované na genetické testování a využití DNA analýz ve výzkumu a vývoji, v oblastech genetická diagnostika, forenzní genetická identifikace, rekreační genetika a biobanking.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ... více


Moderní přístupy při vyšetřování molekulárně genetických markerů u různých typů onemocnění: od teorie k praxi

Předneseno na semináři Katedry genetiky a mikrobiologie, Př.F.UK Praha. Přednáška shrnuje nejmodernější molekulárně genetické přístupy při diagnostice a monitorování progrese u různých typů onemocnění a zamýšlí se nad jejich praktickým použitím.

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

... více


V Praze vzniká centrum pro diagnostiku nádorových onemocnění

Česká biotechnologická společnost Genomac International, s.r.o., která se v rámci své výzkumné činnosti zaměřuje na diagnostiku geneticky podmíněných druhů onemocnění a predikci a monitoring účinnosti jejich léčby, realizovala v roce 2010 investiční projekt Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (č. CZ.2.16/3.1.00022213). Tento projekt s rozpočtem 5,01 miliónu Kč byl podpořen 80% dotací (v tzv. režimu de minimis) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu ČR a Magistrátu hlavního města Praha – v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Inovace a podnikání a oblasti podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. ... více


Významný výsledek mezioborové spolupráce komerčního a fakultního aplikovaného výzkumu v oblasti genetického testování u léčby plicní rakoviny

Praha 22. 10. 2010: Spolupráce výzkumníků soukromého Centra aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES) společnosti Genomac, vědců z katedry Fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecké Fakulty University Karlovy v Praze a lékařů z Pneumoonkologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni vedla k představení nového metodického přístupu v testování vybraných markerů předpovědi úspěšnosti protinádorové terapie u pacientů s diagnózou karcinomu plic. Jejich společný článek byl publikován v aktuálním čísle renomovaného časopisu Electrophoresis ... více


Nová metoda genetického testování úspěšnosti léčby onkologických pacientů publikována

Praha 26. 7. 2010: Výzkumný tým Centra aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES) laboratoře Genomac publikoval v časopise Journal of Separation Sciences článek popisující novou metodu vyšetřování mutací genu EGFR u plicních tumorů. Metoda popsaná v článku s názvem „Denaturing capillary electrophoresis for automated detection of L858R mutation in exon 21 of the epidermal growth factor receptor gene in prediction of the outcome of lung cancer therapy“ umožňuje snadné, rychlé a cenově nenáročné provádění vyšetření, která mají zásadní význam pro rozhodování o nasazení nového typu cílené léčby. ... více


Projekt Centrum aplikované genomiky solidních nádorů

Společnost Genomac International, s.r.o. realizuje od 1. 1. 2010 investiční projekt Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, který byl podpořen dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj – v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Ukončení projektu se předpokládá k 31.12. 2010. ... více


Centrum aplikované genomiky solidních nádorů

Praha 6.2.2010: Česká biotechnologická společnost Genomac International, s.r.o., která se v rámci své výzkumné činnosti zaměřuje na diagnostiku geneticky podmíněných druhů onemocnění a predikci a monitoring účinnosti jejich léčby, realizuje v Praze od 1. 1. 2010 investiční projekt Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (č. CZ.2.16/3.1.C0022213). Tento projekt s rozpočtem 5,01 miliónu Kč byl podpořen 80% dotací (v tzv. režimu de minimis) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu ČR a Magistrátu hlavního města Praha – v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Ukončení projektu se předpokládá k 31. 12. 2010. ... více


Projekt CEGES

   01. 01. 2010 |

Společnost Genomac International, s.r.o. realizuje od 1. 1. 2010 investiční projekt Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, který byl podpořen dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj – v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Ukončení projektu se předpokládá k 31.12. 2010. ... víceNAROHU