Genomac International, s.r.o.

Systémy pro komplexní analýzu genetických dat

OPPK

Společnost Genomac International, s.r.o. realizovala od 1. 2. 2014 do 28. 2. 2015 investiční projekt Systémy pro komplexní analýzu genetických dat (CZ.2.16/3.300/22558), který byl podpořen dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj – v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

V rámci projektu byly pořízeny moderní přístroje k analýze DNA, včetně analyzátoru pro citlivou detekci genetických mutací, které umožní posílit konkurenceschopnost této firmy specializované na genetické testování a využití DNA analýz ve výzkumu a vývoji a dále v oblastech genetická diagnostika, forenzní genetická identifikace, rekreační genetika a biobanking.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTISource: Genomac International, s.r.o.

NAROHU