Genomac International, s.r.o.

Hlavní stránka > DNA testy > DNA test příbuzenství

Test příbuzenství

Každá lidská buňka obsahuje genetickou informaci ve formě DNA. Tato genetická informace je pro každého člověka zcela unikátní, a proto lze podle znaků nacházejících se v této informaci rozlišit jednoho člověka od druhého (kromě jednovaječných dvojčat, která mají genetický profil identický).

DNA příbuzenský test umožňuje prokázat zda jsou dvě nebo více osob geneticky příbuzné. Tento typ testu lze provádět v několika variantách jako je test otcovství, test mateřství, test sourozenecký, test identity dvojčat.

lidský gen Test příbuzenství je určen zejména pro jedince, kteří potřebují zjistit zda jsou geneticky příbuzní z důvodů právních – dědické nároky, imigrace, pro osobní jistotu nebo pouze ze zvědavosti. Test příbuzenství je využíván také při řešení otázek péče o dítě, jeho výživné, dále potvrzení rodokmenu, průkaz příbuznosti rodiny se kterou byl přerušen z různých důvodů kontakt, ověření příbuznosti v případě adopce, nebo u dětí narozených prostřednictvím metod IVF.

Test příbuzenství je určen rovněž pro případy identifikací osob nalezených či ztracených během přírodních, živelných pohrom.

Objednávka testu  příbuzenství

NAROHU