Genomac International, s.r.o.

Hlavní stránka > DNA testy > Test vaječnosti dvojčat

Test vaječnosti dvojčat

Test který vám zjistí, zda jsou vaše dvojčata jednovaječná nebo dvojvaječná.

Kdy a proč určovat vaječnost dvojčat?

Ne vždy je zřejmé, zda jsou dvojčata jedno či dvojvaječná. Do jisté míry to lze odhalit pomocí ultrazvukového vyšetření ještě v době těhotenství. I to však má svá omezení (viz. obrázek), v takovém případě je test DNA jedinné řešení.

Několik důvodů proč testovat

  • když chcete zjistit, zda je ve vaší rodině vyšší pravděpodobnost výskytu dvojčat. Sklony pro vícečetná těhotenství mohou být dědičné a jsou vázány na dvojvaječná dvojčata a dědí se po mateřské linii.
  • ze zdravotních důvodů – jednovaječná dvojčata jsou si navzájem ideálními dárci orgánů nebo štěpů různých tkání.
  • pro jistotu - když jsou si vaše dvojčata sice velmi podobná, ale je možné pozorovat drobné odlišnosti a nebo si již nepamatujete výsledek ultrazvukového vyšetření.
  • když si chcete být jistí při výchově v případě jednovaječnosti, že je třeba podporovat silněji individualitu každého z dvojčat
  • pokud se dvojčata účastní výzkumných projektů

Jsou-li dvojčata různého pohlaví, je jisté, že jsou dvojvaječná a není je třeba testovat.

Princip testu:

Každý člověk je nositelem jedinečného genetického profilu. Tzn. že neexistují lidé, kteří by byli zcela geneticky identičtí kromě jednovaječných dvojčat, jejichž genetické profily jsou zcela shodné. Tuto shodu lze testem prokázat či vyvrátit.

Několik informací nakonec

  • Dle současných poznatků jsou z 2/3 narozených dvojčat dvojvaječných (bizygotních) a 1/3 jednovaječných.
  • Četnost je udávána zpravidla jako jeden vícečetný porod na 80 klasických.
  • Faktorů, které ovlivňují výskyt vícečetných těhotenství je více. Prokázán byl vliv rasy, věk a počet předešlých porodů. Známy jsou rovněž vlivy dědičné a v současné době se také uplatňují civilizační faktory jako je např. asistovaná reprodukce nebo užívání hormonální antikoncepce apod.

objednávka

NAROHU