Genomac International, s.r.o.

Laboratoře

V létě 2012 jsme se po mnohaletém čekání konečně přestěhovali do důstojných prostor moderní budovy Carolina centrum v Praze 6 - Ruzyni. Naše nové prostory o celkových rozměrech 400 m2 obsahují rozsáhlé laboratoře nestátního zdravotnickéh zařízení, znaleckého ústavu a výzkumného centra CEGES, dále prostory pro provádění odběrů vzorků, prostory pro uchovávání biologických vzorků a moderní přednáškovou místnost s kapacitou až 40 osob.

Výzkumná a analytická část je tvořena moderními laboratořemi s oddělenými pracovními plochami umožňujícími eliminovat možnou vzájemnou kontaminaci jednotlivých typů zpracovávaných vzorků. Jedná se např. o separované prostory pro extrakci DNA a RNA, čisté prostory pro pre-PCR, post-PCR, vstupní filtry, atd..

Vybavení laboratoří Genomac odpovídá nejmodernějším trendům v genomickém výzkumu. K rutinně používaným zařízením náleží celkem 5 DNA sekvenátorů s denní kapacitou až několik desítek tisíc procesovaných vzorků. Základem PCR laboratoře je 6 standardních termocyklérů, Agilent/Stratagene termocyklér pro amplifikaci v reálném čase (real-time PCR), digitální emulzní PCR technologie od společnosti Bio-rad a čipový analyzátor Agilent Bioanalyzer. Pro zpracování vzorků můžeme využít přístroj pro laserovou mikrodisekci P.A.L.M./Carl-Zeiss či robotický pipetor Beckman Biomek.Budova Carolina centrum:

budova Carolina
Pracovny Genomac Pracovny

Výzkumná část:

laboratoř1 laboratoř laboratoř laboratoř
laboratoř laboratoř


NAROHU