Genomac International, s.r.o.

Česká národní genografická databáze konečně spuštěna

Praha 4. 3. 2008 - Tisková zpráva

Genetická laboratoř Genomac dnes po více než půlročním odkladu otevírá databázi DNA profilů českých a moravských mužských linií. Databáze zahrnuje anonymní kódy DNA profilů, které laboratoř shromáždila se souhlasem od zájemců, u kterých povedla tzv. GenoGraf DNA test původu. S pomocí databáze na adrese www.genograf.cz budou moci lidé vzájemně své DNA profily porovnat a tím si ověřit společný původ či společného prapředka.Záměr otevřít tento typ databáze společnost Genomac oznámila již v loňském červnu, vzhledem k nevyjasněným otázkám ve vztahu k současnému znění Zákona na ochranu osobních údajů bylo však spuštění o 8 měsíců odloženo. „Chtěli jsme se vyvarovat jakýmkoli spekulacím či kontroverzím, a proto jsme po původním vyhlášení v červnu otevření databáze ještě na čas odložili. V mezičase jsme se zaregistrovali na Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a jako první soukromá laboratoř jsme také absolvovali jejich inspekci.“ říká Marek Minárik, ředitel společnosti Genomac.
Práce s databází spočívá ve vyhledání shod DNA profilu indikující společného biologického předka s možností kontaktu mezi jejich nositeli. „Každý uživatel vystupuje v databázi zcela anonymně a záleží pouze na něm samotném, zda někomu jinému s potvrzenou shodou v DNA profilu, své kontaktní údaje poskytne.“ vysvětluje Marek Minárik.

Databáze je přístupná všem stávajícím i budoucím zákazníkům laboratoře Genomac. O vložení do databáze však mohou současněji požádat i lidé, kteří si nechali svůj DNA původ vyšetřit v jiné, např. zahraniční laboratoři. Vedoucí projektu Jan Zástěra k tomu dodává: „Existuje například početná skupina genealogů, kteří si v minulosti nechali svůj původ vyšetřit v rámci tzv. Genografického projektu organizovaného v USA časopisem National Geographic. Jelikož v tomto projektu byly vzorky zpracovávány renomovanou laboratoří, výsledkům plně důvěřujeme a proto je můžeme na žádost zadavatele bez obav vložit do naší databáze.“

Databáze je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je postavena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na zachování bezpečnosti osobních údajů. V současném době je v ní již přes 2000 profilů. Přístup však může získat až 4 tisíce existujících zákazníků a jejich počet každý měsíc roste.

Profil společnosti Genomac International:

  • Genomac International, s.r.o. je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením a současně znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem Spravedlnosti ČR do seznamu znaleckých ústavů s rozsahem oprávnění pro genetiku a analýzy DNA.
  • Společnost byla založena na podzim roku 2001 a od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování DNA pro potřeby určování otcovství, identifikace a příbuznosti. V současné době je největším poskytovatelem genetických testů pro veřejnost u nás.
  • Genomac je také největší soukromým vědeckým centrem v oblasti aplikované genetiky v rámci výzkumných grantových projektů v ČR. Laboratoř se dlouhodobě zabývá analýzou DNA pro studium geneticky podmíněných onemocnění (například rakoviny) a pro testování účinnosti jejich léčby.


NAROHU