Genomac International, s.r.o.

Shoda příjmení nemusí být náhodná a nový test DNA to odhalí

Praha 17. 7. 2008 - Tisková zpráva

Jste příbuzní se svým jmenovcem, dvojníkem nebo kamarádem? Nad tím už nyní nemusíte složitě hloubat. Jasnou odpověď Vám může dát společnost Genomac, která rozšířila nabídku svých genografických testů původu na základě rozboru DNA. Nový test Y-GenoGraf ® GENEA odhalí, kdy žil poslední společný předek dvou mužských linií a jak moc jsou si tyto linie blízké."Díky tomuto testu můžeme rozluštit další záhadu genetických kořenů Lidé se mohou dozvědět například to, zda je s jejich jmenovcem spojuje jen náhoda," uvedl Marek Minárik, ředitel společnosti Genomac.Ta před dvěmi lety v České republice genografické DNA testování zavedla a na základě velkého zájmu o test Y-GenoGraf® následně spustila Českou národní genografickou DNA databázi (www.genograf.cz). S její pomocí se mohou vzájemně nalézt osoby se shodnou linií původu. Nově zaváděný Y-GenoGraf® GENEA test nyní představuje rozšíření této základní informace na přesné určení podobnosti mezi různými otcovskými liniemi. Laboratoř v současnosti například testuje hned několik skupin jmenovců s nositeli "exotických" příjmení napříč republikou.

"Dalším impulzem pro zavedení nového testu byla poptávka uživatelů naší GenoGraf databáze, kteří se vzájemně našli a nyní chtějí zjistit, do jaké míry si jsou opravdu příbuzní", říká Jan Zástěra, vedoucí projektu. "Pro odhad genetického původu je dostačujících několik základních markerů. Databáze nám však odhalila velké množství shodných linií původu, u kterých mají nositelé zájem o dotestování pro vzájemné porovnání jejich skutečné genetické příbuznosti."

Rozšířením počtu vyšetřovaných markerů ze základních 12ti na 33 umožní zpřesnit i odhad časového období rodové větve. Nositelé shodných profilů tak zjistí, zda jejich společný předek žil v době prvních Přemyslovců, v období rudolfínském, či dokonce před pouhými 300 lety jako současník Marie Terezie.

Nabídkou Y-GenoGraf® GENEA se Genomac dostává na špičku komerčního genografického testování v Evropě a celý projekt České národní genografické databáze se tak rozsahem dostává na úroveň obdobných masových projektů v USA např. Genographic Project podporovaný společností National Geographic a IBM.

Lucie Benešová, ředitelka výzkumu a služeb dále říká: "S Y-GenoGraf® GENEA testem jsme zavedli i nové postupy pro automatizované zpracování vzorků, jejich kódování a ochranu souvisejících genetických dat." Projekt GenoGraf je registrován při Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Profil společnosti Genomac International:

  • Genomac International, s.r.o. je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením a současně znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem Spravedlnosti ČR do seznamu znaleckých ústavů s rozsahem oprávnění pro genetiku a analýzy DNA.

  • Společnost byla založena na podzim roku 2001 a od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování DNA pro potřeby určování otcovství, identifikace a příbuznosti. V současné době je největším poskytovatelem genetických testů pro veřejnost u nás.

  • Genomac je také největší soukromým vědeckým centrem v oblasti aplikované genetiky v rámci výzkumných grantových projektů v ČR. Laboratoř se dlouhodobě zabývá analýzou DNA pro studium geneticky podmíněných onemocnění (například rakoviny) a pro testování účinnosti jejich léčby.

  • Projekt České národní genografické databáze je registrován při Úřadu na ochranu osobních údajůNAROHU