Genomac International, s.r.o.

Genetické testování rasové čistoty - příliš nebezpečný nesmysl

   16. 06. 2012 | zdroj: Genomac International, s.r.o.

Praha 14. 6. 2012 - Tisková zpráva

Česká společnost Genomac International, která je dominantním domácím i evropským genetickým výzkumným centrem a zároveň poskytovatelem genetických testů v oblasti výzkumu předků a genetické genealogie se připojila k prohlášení Evropské společnosti lidské genetiky (European Society of Human Genetics, ESHG) odsuzující případ zneužití genetiky pro "testování rasové čistoty".K tomuto případu došlo v roce 2010 v Maďarsku, kde soukromá diagnostická laboratoř provedla poslanci maďarského parlamentu DNA identifikační test a následně vydala potvrzení o vyloučení jeho židovského či romského původu. Na případ nyní upozornil mezi jinými i špičkový vědecký časopis Nature.

"Interpretace výsledků testování identifikačních markerů (doposud používaných pouze v kriminalistické analýze) pro "ověření rasové čistoty" považujeme nejen z odborného hlediska za naprostý nesmysl, ale i za velmi nebezpečný precedens, který v dnešní době bulvarizace většiny médií může poškodit genetiku jako vědní disciplínu." říká generální ředitel společnosti Genomac RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Ředitelka pro výzkum a služby, RNDr. Lucie Benešová, Ph.D. k tomu dodává: "Již řadu let upozorňujeme na to, že veřejné i soukromé genetické laboratoře by měly dodržovat elementární etické zásady jak v oblasti medializace, propagace a provádění testů, tak i v oblasti interpretace výsledků testů. První návrh etického kodexu genetického testování jsme odborné veřejnosti představili již v roce 2005"

Komentář v časopise Nature: komentář

Prohlášení Evropské společnosti lidské genetiky: prohlášeníNAROHU