O PGT

Vyšetření DNA zaměřené na odhalení poruch (mutací), které mohou zapříčinit vznik a rozvoj různých onemocnění spojených s možnými závažnými komplikacemi jako je trombóza, embolie, zažívací obtíže, cukrovka, karcinom jater, cévní mozková příhoda a další. Tato onemocnění se často rozvíjí až v průběhu života a tak díky PGT mohou být diagnostikována ještě v bezpříznakovém období s možností zahájení včasné prevence či léčby.

Většina lidských znaků, vlastností, schopností, ale i chorob a sklonů k nim je více či méně ovlivněna genetikou. Vedle klasických závažných dědičných nemocí, jejichž vznik je dán „špatnou“ genetickou informací, existují i taková vrozená onemocnění, u kterých je genetická informace pouze mírně pozměněna a o tom, zda se daná nemoc projeví, rozhodují z velké části faktory vnějšího prostředí a další negenetické vlivy. Díky těmto testům lze tedy zjistit sklony k dané chorobě nebo jí pomoci diagnostikovat a zahájit tak včas preventivní opatření či samotnou léčbu. Dále je možné odhadnout riziko výskytu dané choroby u potomků testované osoby.

Testy jsou vhodné zejména pro: