Náš tým

Náš tým

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
ředitelka a majitelka společnosti

  • postgraduální vzdělání v oboru molekulární biologie
  • atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice
  • soudní znalec v oboru Zdravotnictví, specializace Genetika
  • pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK – přednášející, školitel diplomantů
  • členství v odborných společnostech: American Association for Cancer Research (AACR), International society of forensic genetics (ISFG), European society of human genetics (ESHG), Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně
  • spoluautorka více než 40 zahraničních vědeckých publikací
  • každoroční prezentace vědeckých výsledků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích

Testy otcovství a Rekreační genetika

Mgr. Kateřina Provázková– vedoucí divize Testy otcovství a Genograf
Ing. Lucie Hanzlíková – vedoucí divize Genoskop
Bc. Lucie Náhunková – vedoucí laborantka
Kateřina Kramperová – laborantka
Pavla Kusová – laborantka
Františka Štětková – laborantka

Administrativa

Hanka Vokounová – administrativa a fakturace
Andrea Preislerová – asistentka

Marketing a media, zákaznická podpora

Mgr. Tereza Hálková 

Věda a výzkum

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. - vedoucí technologického vývoje a klinických aplikací
Mgr. Tereza Hálková – vedoucí divize Věda a výzkum
Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. – samostatný vědecký pracovník (na mateřské dovolené)
Veronika Surkovová – pomocná vědecká síla
Ing. Jindřiška Mináriková - příjem a registrace vzorků

 

Warum verdienen Sie nicht gleich Nine Casino?