Genograf

Zajímá Vás, kdo byli Vaši předkové a odkud pocházíte? Chcete obohatit rodinnou historii nebo najít své vzdálené příbuzné? Test Genograf Vám na vše odpoví. Získáte atraktivní certifikát s Vaším genetickým původem po otcovské nebo mateřské linii, s migrační mapou vašich předků a shodou s historickými osobnostmi i současně žijícími lidmi. K tomu budete mít možnost online přístupu do České národní Genografické databáze pro vyhledávání vzdálených příbuzných.

Genoskop Junior

Chcete zjistit, na co má Vaše dítě vrozený talent? Nejste si jisti, které kroužky nebo sporty by mu nejvíce vyhovovaly? Test Genoskop Junior Vám pomůže zvolit aktivity pro Vaše dítě tak, aby mu byly co nejpřirozenější. Ukáže, zda má vrozené hudební nadání, jaké druhy sportů jsou pro něj optimální, jaký je jeho přirozený biorytmus a jestli nemá vrozené sklony ke vzniku závislosti. Na základě toho, se pak můžete lépe rozhodovat jak vyplňovat jeho volný čas.

Genoskop Linie

Chcete zhubnout bez drastických diet nebo „zázračných“ potravinových doplňků, přirozeně a zdravě? Test Genoskop Linie Vám prozradí, jak Vaše tělo hospodaří s přijatými tuky, do jaké míry ovlivňuje Vaše vrozené vnímání některých chutí konzumaci sladkého nebo zeleniny, a které sporty by Vás při redukci váhy měly nejvíce bavit. Ve výsledné zprávě naleznete i konkrétní doporučení pro Váš redukční program, vzorový jídelníček a obecné rady o výživě a potravinách v kuchyni.

Y-Genograf® test po otcovské linii

OTCOVSKÁ LINIE je zakódována na mužském pohlavním chromozomu Y, který se dědí výhradně po linii otce, jeho otce, jeho otce, …, až pradávného praotce, skrze desítky generací v téměř nezměněné podobě. Nese tak informaci o historii otcovské linie. Analýzu lze tedy provádět pouze z mužských vzorků. V případě, že je test určen pro ženu, musí dodat vzorek některého ze svých mužských příbuzných z otcovy linie (bratra, otce, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, dědečka z otcovy strany...). Čtěte více

Mt-Genograf® test po mateřské linii

MATEŘSKÁ LINIE je analýza tzv. mitochondriální (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, …, až dávné pramáti celé linie. I tato DNA informace zůstává téměř nezměněna po desítky generací a nese tak informaci o historii mateřské linie. Mitochondriální DNA předává matka všem svým potomkům, tedy dcerám i synům. V tomto případě lze proto test provést z mužských i ženských vzorků. Čtěte více

Nabízíme 3 cenové varianty testu Genograf:

ZÁKLADNÍ TEST BEZ CERTIFIKÁTU

Výsledek testu obsahuje

 • Výpis hodnot 18 genetických markerů a určení Vaší haploskupiny – v případě Y-Genograf® testu
 • Výpis variací v HVR1 oblasti mtDNA a určení Vašeho klanu – v případě Mt-Genograf® testu

Výsledek neobsahuje žádná vysvětlení, zajímavosti a podobně. Tuto verzi doporučujeme, pokud chcete pouze umožnit vstup (na základě Vašeho písemného souhlasu) a zadání svého Mt-profilu do České národní genografické databáze, prostřednictvím které máte možnost kontaktovat uživatele se shodnými variacemi a případně tak najít své příbuzné.

ZÁKLADNÍ TEST S CERTIFIKÁTEM

Výsledkem testu je reprezentativní certifikát obsahující

 • výpis hodnot 18 genetických markerů, na základě kterých se určí typ genetického profilu, tzv. Haploskupiny – v případě Y-Genograf® testu. Certifikát dále obsahuje interpretaci původu, charakteristiky a historii dané haploskupiny s mapou současného výskytu a historickými migračními trasami nositelů dané haploskupiny. Dále porovnání Vašeho Y-profilu se světovou databází Y-profilů – dozvíte se tedy četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací a národnosti nositelů se stejným Y-profilem ve světě.
 • výpis nalezených variací v HVR1 oblasti mtDNA, na základě kterých se určí typ mateřského klanu – v případě Mt-Genograf® testu. Certifikát dále obsahuje interpretaci původu, charakteristiky a historii daného mateřského klanu s mapou současného výskytu a historickými migračními trasami. Dále srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy.

ROZŠÍŘENÝ TEST (GENEA®)

Rozšířené testy značně prohlubují informace ve srovnání se základními genografickými testy z geografického hlediska i z hlediska příbuznosti. Jsou tedy více individuální, podrobnější a v důsledku analýzy většího úseku DNA i přesnější.

Rozšířené testy obsahují navíc:

 • výpis hodnot dalších 21 expertních markerů, na základě kterých lze přesněji určit typ genetického profilu - tzv. haploskupiny – v případě Y Genograf GENEA® testu.
 • kromě variací v HVR1 oblasti i výpis nalezených variací v HVR2 oblasti, na základě kterých se určí i typ mateřského podklanu – v případě Mt-Genograf GENEA® testu.

Ke všem verzím testu Genograf získáte (na základě Vašeho souhlasu) přístup do naší a zároveň jediné České národní genografické databáze do sekce otcovských (Y) nebo mateřských (Mt) linií, prostřednictvím které máte možnost kontaktovat její uživatele se shodným genetickým profilem a případně tak najít své příbuzné. Více o databázi + vstup do databáze ZDE.

V testech Genoskop sledujeme geny spojené s vlohami především ze sportovní a nutriční oblasti. Všechny geny, na které se zaměřujeme, byly pečlivě vybrány na základě vědeckých studií, které jejich roli v dané oblasti potvrdily na významné skupině jedinců právě s touto vlastností - například sportovní geny na vrcholových sportovcích, absolutní hudební sluch na hudebních virtuózech, metabolismus tuků na jedincích s nadváhou či podváhou atd.

Testy Genoskop nabízíme ve 3 variantách:

Genoskop Junior - talenty dětí zapsané v DNA

Prostřednictvím testu Genoskop Junior zjistíte, co bylo Vašemu dítěti dáno do vínku a co ne. Výsledek testu Vám pak může pomoci ve složitém rozhodování, kam a jak směřovat aktivity Vašeho potomka, jaké koníčky a záliby pro něj budou optimální, ve které oblasti může dosáhnout výjimečných výsledků, případně do čeho ho naopak nenutit.

Vlohy sledované v tomto testu:
 • gen pro absolutní hudební sluch
 • sprinterský nebo vytrvalostní gen
 • gen pro fyzickou zdatnost
 • gen pro zvýšené riziko vzniku závislosti
 • gen pro cirkadiánní rytmus

První tři vlohy byly vybrány záměrně v nabízené kombinaci, protože pro jejich rozvoj je rozhodující právě období dětství. Pokud budou mít děti vhodnou příležitost a prostředí jim poskytne dostatek potřebných podnětů, dané vlohy se s největší pravděpodobností projeví. Kromě toho, čím dříve jsou vlohy podporovány, tím více se rozvinou. Talentované děti pak mohou v budoucnu podávat nadprůměrné výkony v oblasti, která je jim přirozená, činí jim potěšení a baví je. Naopak, pokud dětem vrozené vlohy pro určité činnosti chybí (např. gen pro fyzickou zdatnost), nebo vlastní gen pro zvýšené riziko vzniku závislosti či gen pro cirkadiánní rytmus typu „sova“, mohou pak rodiče přizpůsobit jejich pravidelný režim tak, aby nebyly přetěžovány v oblastech, které jim nejsou vlastní, nebo aby byly zaměstnávány dostatkem vhodných aktivit ve správné denní době.

Genoskop Linie - hubnutí podle DNA

Přejete-li si zhubnout, výsledek Vašeho snažení záleží na energetickém příjmu (stravě) a tělesné činnosti, kterou v průběhu dne vykonáte. Na celkový výsledek mají ale kromě faktorů jako je věk, váha, pohlaví, zdravotní stav, předchozí diety a další významný vliv také Vaše geny, a to zhruba z 50 %. Znalost toho, jaké vrozené vlohy se u Vás vyskytují a jak je využít nebo naopak potlačit správným stravováním a odpovídajícím pohybem, může tedy významně pomoci při redukci váhy.

Genoskop LINIE je test zaměřený na devět pečlivě vybraných genetických dispozic, které ovlivňují schopnost udržet si nebo redukovat váhu:
 • zvýšené přibírání váhy v závislosti na příjmu tuků
 • vliv složení tuků (rostlinné/živočišné) na přibírání váhy
 • snížená schopnost redukovat váhu
 • zvýšená potřeba sacharidů
 • zvýšená vrozená chuť na sladké
 • vrozená citlivost k hořké chuti
 • fyzická zdatnost
 • vytrvalostní či rychlostní dispozice
 • zvýšené riziko vzniku závislosti – souvisí např. s bažením po sladkých či slaných pochoutkách a s různými poruchami přijmu potravy

Na základě výsledků testu Genoskop Linie si můžete zvolit takovou stravu a pohyb, které nejvíce odpovídají Vašim genetickým předpokladům a tudíž by pro Vás měly být co nejpřirozenější. Tyto genetické předpoklady se u každého člověka mohou lišit, a proto někdo například musí k hubnutí omezit celkový příjem tuků, zatímco pro jiného stačí vyměnit máslo za rostlinné oleje a kvalitní margarín. Dále se může ukázat, že u někoho je celková potřeba příjmu sacharidů vyšší a je tedy nutné pečlivě vybírat jejich zdroj, a někdo zase z důvodu vyšší citlivosti k hořké chuti omezuje příjem zeleniny. Některým lidem geneticky nejvíce vyhovují sporty vytrvalostní, jako je běh či plavání na dlouhé tratě, druhým zase sporty rychlostní a silové typu volejbal nebo tenis a ostatním nejlépe sedí kombinace vytrvalosti a síly jako je horská cyklistika, veslování, horolezectví…

Genoskop Komplet - kompletní test vrozených vloh i předpokladů k redukci váhy

Genoskop Komplet je kombinace obou předchozích testů (Genoskop Junior a Genoskop Linie) za zvýhodněnou cenu.