Jak to u nás vypadá

Genomac se v roce 2010 přestěhoval z bývalého sídla v Praze 5 do nově postavené administrativní budovy Carolina v Praze 6 – Ruzyni. Sídlí zde ve 2 patrech a disponuje celkem osmi laboratořemi, místností pro odběry vzorků, prostory pro uchovávání biologických vzorků, kancelářskými prostory a zasedací místností. Vybavení všech laboratoří Genomac odpovídá nejmodernějším trendům v genomickém výzkumu. K rutinně používaným zařízením náleží mimo jiné 2 vysoce výkonné DNA sekvenátory, 5 standardních termocyklérů, termocyklér pro amplifikaci v reálném čase (real-time PCR), laserový mikrodisektor a biohazardní box pro ultračistou manipulaci se vzorky.

Genomac v médiích

Genetika a genetické testy neustále přitahují pozornost médií. Ředitelka Genomacu RNDr. Lucie Benešová, Ph.D. je proto často žádána žurnalisty o komentáře na aktuální genetická témata, atraktivní jsou ale také rozhovory o původu Čechů nebo o roli genů ve výchově dětí. Tato témata jsou nám velmi blízká a zabýváme se jimi v rámci našich testů Genograf (test původu předků) a Genoskop (test vrozených vloh u dětí nebo dispozic k redukci váhy). Rozhovory a komentáře Dr. Benešové jste mohli vidět např. na internetových portálech denik.cz, aktualne.cz, novinky.cz, forbes.cz, v pořadu ČT Sama doma, nebo v časopisech Maminka, Respekt, Vlasta či MF dnes.

Přednášková činnost

Zaměstnanci Genomacu se aktivně účastní řady přednášek, konferencí a seminářů pro širokou veřejnost, kde je cílem seznámit publikum se základy genetiky, se zajímavostmi z našeho oboru, případně promluvit na dané téma konference pohledem genetika. Pravidelně se účastníme také vědeckých kongresů a sympózií, kde seznamujeme odborníky z řad vědců a lékařů s výsledky našich výzkumných projektů. O vědeckých úspěších Genomacu svědčí řada ocenění – např. cena To nejlepší z onkologického výzkumu, kterou za svoji přednášku na kongresu Brněnské onkologické dny získala ředitelka Genomacu RNDr. Lucie Benešová, Ph.D. hned dva roky za sebou.