Testy otcovství

Testy otcovství jsou genetické testy, při kterých na DNA, získané ze stěru z úst, analyzujeme 16 vybraných úseků a ty následně porovnáváme mezi testovanými osobami. Na základě statistických výpočtů pak určujeme pravděpodobnost otcovství či jiného příbuzenství těchto osob (více o principu Testu otcovství a příbuzenství).

Výsledek testu otcovství obsahuje identifikační údaje (číslo případu, čísla testovaných vzorků), výpis testovaných oblastí DNAslovní hodnocení výsledku testu včetně pravděpodobnosti, s jakou je otcovství či jiné příbuzenství potvrzeno nebo vyloučeno.

Testujeme vždy dva nezávislé vzorky pro maximální spolehlivost výsledků.

Kromě klasických testů otcovství (kdy je k dispozici vzorek domnělého otce, dítěte, případně matky) často řešíme i složitější případy jako jsou:

  • testy sourozenectví
  • testy otcovství, kdy není k dispozici vzorek domnělého otce (ze vzorků příbuzných osob domnělého otce)
  • testy mateřství
  • testy otcovství u zemřelého domnělého otce
  • identifikace osob
  • vaječnost dvojčat

Dále poskytujeme testy pro soudní účely s vypracováním znaleckého posudku.